The Law of Ueki EP 49

7.1

เรื่องราวใน ผ่ากฎอลเวง เริ่มมาจากบนสวรรค์ ที่กำลังมีการหาผู้เป็นพระเจ้าคนใหม่ โดยมี ผู้สมัครเป็นพระเจ้า ทั้งหมด 100 คน ซึ่ง ผู้สมัครเป็นพระเจ้าแต่ละคน จะต้องลงไปยังโลกมนุษย์ เพื่อค้นหาเด็กนักเรียนชั้น ม.ต้น เป็นตัวแทนของตนเอง และมอบพลังพิเศษให้ 1 อย่าง สำหรับใช้ในการต่อสู้ กับเด็กม.ต้นคนอื่นๆที่เป็น ผู้มีพลังพิเศษ ทั้งหมด 100 คน และเด็กนักเรียนตัวแทนของใคร ที่เป็นผู้ชนะในการประลองครั้งนี้ ผู้สมัครเป็นพระเจ้าที่ดูแลเด็กคนนั้นอยู่ จะได้เป็นพระเจ้าคนใหม่ ส่วนเด็กนักเรียนที่ชนะ จะได้รับ “ไซต์แห่งความว่างเปล่า” ซึ่งสามารถจะเลือก ไซต์ที่ตนเองต้องการอะไรก็ได้หนึ่งอย่าง 

The Law of Ueki EP 1
The Law of Ueki EP 2
The Law of Ueki EP 3
The Law of Ueki EP 4
The Law of Ueki EP 5
The Law of Ueki EP 6
The Law of Ueki EP 7
The Law of Ueki EP 8
The Law of Ueki EP 9
The Law of Ueki EP 10
The Law of Ueki EP 11
The Law of Ueki EP 12
The Law of Ueki EP 13
The Law of Ueki EP 14
The Law of Ueki EP 15
The Law of Ueki EP 16
The Law of Ueki EP 17
The Law of Ueki EP 18
The Law of Ueki EP 19
The Law of Ueki EP 20
The Law of Ueki EP 21
The Law of Ueki EP 22
The Law of Ueki EP 23
The Law of Ueki EP 24
The Law of Ueki EP 25
The Law of Ueki EP 26
The Law of Ueki EP 27
The Law of Ueki EP 28
The Law of Ueki EP 29
The Law of Ueki EP 30
The Law of Ueki EP 31
The Law of Ueki EP 32
The Law of Ueki EP 33
The Law of Ueki EP 34
The Law of Ueki EP 35
The Law of Ueki EP 36
The Law of Ueki EP 37
The Law of Ueki EP 38
The Law of Ueki EP 39
The Law of Ueki EP 40
The Law of Ueki EP 41
The Law of Ueki EP 42
The Law of Ueki EP 43
The Law of Ueki EP 44
The Law of Ueki EP 45
The Law of Ueki EP 46
The Law of Ueki EP 47
The Law of Ueki EP 48
The Law of Ueki EP 49
The Law of Ueki EP 50
The Law of Ueki EP 51

Source Select

  • Main

Relate Posts